Bg_logo_top

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum
2011

English summaries
165 p., ill.

Indhold:
Stig Miss: Forord

I
ISTANDSÆTTELSE AF THORVALDSENS MUSEUMS UDVENDIG FACADER
Svend Jakobsen: Principper for istandsættelse.
Bo Kjeld Kierkegaard: Restaureringsetiske overvejelser.
Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Pudsede murflader og trukne profiler.
Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Sonnes frise
Katrine Eltang & Bo Kjeld Kierkegaard: Porte og vinduer
Charlotte Thomsen Felding: Istandsættelse af udvendige porte, vinduer, gitre, bærende jern i facaderne samt sokkel og hovedtrappe.

II
Peter Brask: Natten & Dagen – og digterne. Poetisk rundskue om to tondi.
Kristian Hvidt: Om stilhistorie og en alternativ frise.

III
Julie Lejsgaard Christensen: Unge øjne og friske stemmer. Brugerinddragelse i formidlingen af Thorvaldsens antiksamling.
William Gelius: Eight Sculptures Defined by their Accesories.
Margrethe Floryan & Peder Bøllingtoft: Målforholdet i Thorvaldsens skulpturer.

IV
Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra februar 2008 til juni 2011.

ISBN: 978-87-7521-128-9

198 kr.

Meddelelser2011

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum
2008

English summaries
269 p., ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
I
Chris Fischer: Thorvaldsen og Rafael.
Jelena Karpova: Bertel Thorvaldsens romerske kreds: den russiske billedhugger Samuil Hallberg.
Jørn Lund: Sproget i Thorvaldsens dagbog og tidligere breve.
Margrethe Floryan: Thorvaldsens Kristus – fortolket af Grundtvig og kendt af alverden.
II
Helle Salskov Roberts: En antik satyr i Thorvaldsens samling.
Torben Melander: Thorvaldsens slangering – en drillepind.
Kristine Bøggild Johannsen: Kunstens første materiale. Et bidrag til Campanarelieffernes receptionshistorie med udgangspunkt i Thorvaldsens Museums samlinger.
III
Ernst Jonas Bencard: Ny orden. Om opbygningen af http://brevarkivet.thorvaldsensmusum.dk.
Kira Kofoed: Bertel Thorvaldsens Brevarkiv – historie og benyttelse.
Inge Lise Mogensen: Thorvaldsens stambog.
IV
Line Esbjørn: Tilbygningen – en virtuel udvidelse af Thorvaldsens Museum.
V
William Gelius: Robert Risager – et interview.
Margrethe Floryan: Modeller, moduler m.m. Nyindretningen af museets underetage 2001-2007.
VI
Bettina Weiland: Beretning for Thorvaldsens Museum fra november 2003 til januar 2008.

ISBN: 978-87-7521-113-5

149 kr.

Meddelelser2008

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum
2003

English summaries
204 p., ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord

I Jason
Stig Miss: Tilblivelsen af Jason med det gyldne skind – de samtidige kilder.
Chr. Gorm Tortzen: Thorvaldsens Jason – ikke antikkens.
Clara Elisabeth Bryld: Hvorfor Jason?
Flemming Johansen: Den antikke mandskrop – og så Jasons.
Margrethe Floryan: Jasons skæbne. Om Thomas Hope, hans huse og hobbies.
Mikkel Bogh: Aus der Ferne – Privat, fremmed og offentligt i Thorvaldsens Jason.
Torben Melander: Et antikt Jason forbillede? Og Kampen om Det gyldne Skind.
Charlotte Christensen: De heroiske døde og den levende helt.
Henrik Holm: Thorvaldsens Jason med det gyldne skind som ophævelsen af antikken.
Else Marie Bukdahl: Thorvaldsens Jason fortolket i lyset af 80’ernes danske skulptur.
Nikolaj Jason: Thorvaldsens Jason. En bibliografi.

II Jason
Naja Marie Aidt og Lars Frost: JASON. Tekstværk for to forfattere og kor.

III Miscellanea
Torben Melander: Grækenland i tidlige fotografier 1850-1900.
Fani-Maria Tsigakou: Billeder fra Grækenland. Fra det malede indtryk til den fotografiske afbilding.
Anders Monrad Møller: Om tilblivelsen af to Thorvaldsen medaljer og deres symbolindhold.

IV
Beretning for oktober 2001 til oktober 2003.
Kristine Bøggild Johannsen: Navneregister.
Kristine Bøggild Johannsen: Stedregister.

ISBN: 87 7521 103 3

99 kr.

Meddelelser_2003

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum
2001

English and German summaries
224 p. ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord

I
Claus Bjørn: Fra skyfrit til tordenvejr. Hovedlinier i forholdet mellem Danmark og Hertugdømmerne ca. 1780-1848 – en skitse.
Hans Schultz Hansen: Den slesvig-holstenske bevægelse 1815-1848.
Thomas Riis: Slesvig-Holsten som foregangsregion i Helstaten.
Juliane Engelhardt: Ueberhaupt glauben wir uns als dänische Bürger. Slesvig-holstensk helstatspatriotisme 1784-1814.
Dieter Lohmeier: Da den tysksprogede litteratur i Hertugdømmerne blev slesvig-holstensk.
Vibeke Winge: Dansk og Tysk i Slesvig.
Heinrich Detering: Gyldne dage i Kiel. Danmarks anden universitetsby i Guldalderen.
Heinrich Anz: Den “tyske” Oehlenschläger.
Sven-Aage Jørgensen: Den gale Moltke eller Excentriciteten i centrum. Det tysk-danske litterære milieu i København ved udgangen af det 18. århundrede.
Gesa Snell: Ein merkwüdiger Krieg, man schlägt sich todt ohne sich zu hassen. Familien von Rosen og Treårskrigen.
Heinrich Schwab: Meine Reise war nothwendig; der Erfolg hats gelehrt. Von den Aktivitäten des Kieler Professors Carl Friedrich Cramer, gerichtet auf die Kopenhagener Musikkultur um 1800.
Carsten E. Hatting: C.E.F. Weyse, Altona og København.

II
Ejner Johansson: At tegne gips efter Thorvaldsen.
Margrethe Floryan: Thorvaldsen blandt Slavere.
William Gelius: Den gamle mand og hulen. Forslag til tolkning af et genremotiv af Ernst Meyer på Thorvaldsens Museum.
Mogens Nykjær: Ludvig Abelin Schous Chione: Forlæg og mytefortolkning.
Galina Kisslych: Eine Zeichnung von Bertel Thorvaldsen in der Sammlung des Staatlichen Puschkinmuseums für bildende Künste Moskau.

III
Nyerhvervelser til Thorvaldsens Museum.
Kristian Barfoed: Thorvaldsens Museum. Fornyelse af bygningens kobbertag.
Stig Miss: Beretning for Thorvaldsens Museum 1999 – 2001.
Nana Bernhardt: Navneregister.

ISBN: 87 7521 094 0

49 kr.

Meddelelser_2001

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum
1998

English summaries
224 p. ill.
Indhold:
Stig Miss: Forord
Allan De Waal: Det udgrænsende fællesskab.
Stig Miss: Thorvaldsens Museum. Fra Rom til København.
Margrethe Floryan: Italienische Reise.
Anne Lise Thygesen: Bindesbøll og de polykrome facader.
Solfrid Söderlind: Skulpturens plats i 1800-talets konstmuseum.
Eva Henschen: Lyset i Thorvaldsens Museum.
Bente Lange: Se, museet smiler.
Marit Ramsing: Loftdekorationerne i Thorvaldsens Museum.
Ulla Houkjær: Grotesketraditionen og loftmalerierne i Thorvaldsens Museum.
Torben Melander: Thorvaldsens Museum – Dekoration og rumdisposition – Skitse til et program.
Line Bregnhøi: Teknologi og restaurering.
Eduard Troelsgaard: Konstruktionerne i Thorvaldsens Museum.
Gertrud With: Thorvaldsens Museum. Museum og Mausoleum.
Gregory Bryan Kobett: Thorvaldsens Museums ætsede glasruder.
Hans Dam Christensen: Kritiske betragtninger over Thorvaldsens Museum som tegn.
Hannemarie Ragn Jensen: Jørgen Sonnes Frise – et oprør mod det gamle hierarki og de etablerede normer.
Erik Mortensen: Thorvaldsens Museum. Den kulturpolitiske, sociale og politiske kontekst.
Susanne Thestrup Truelsen og Niels Frithiof Truelsen: Thorvaldsens Museum og Faaborg Museum.
Thomas Kappel: Arkitekt Jørgen Bo og kælderens indretning 1966-73.
Otto Käszner: Vedligeholdelsen af et stort europæisk arkitekturmonument.
Torben Scønherr: Pladsen foran Thorvaldsens Museum.
Karen Zahle: Huset, byen og fremtiden.

ISBN: 87 7521 087 8

99 kr.

Meddelelser_1998

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum 1997

Bulletin 1997
All texts in English or German
197 p., ill.
Content:

Stig Miss: Foreword
Hans Vammen: National Internationalism – The Danish Golden Age Concepts of Nationality.
Sven-Aage Jørgensen: Baggesen zwischen Holger Danske und Hermann der Cherusker.
Kasper Monrad: History and Danish Golden Age Painting.
Robert Rosenblum: Danish Golden Age Painting: An International Perspective.
Werner Busch: Skizze, Atmosphäre und Bildgesetzlichkeit. Die unklassische Landschaft 1770-1850.
Flemming Lundgreen-Nielsen: Grundtvig and Copenhagen during Denmark´s Golden Age.
Klaus P. Mortensen: Demons of the Golden Age. Hans Christian Andersen and Søren Kirkegaard.
Leif Grane: The Incipient Breakdown of the Humanist-Christian Cultural Synthesis in Denmark.
Bruce H. Kirmmse: I am a friend of difficulties or Kirkegaard Against the Coteries.
Flemming Conrad: The Sorø School of Poets 1825-1850.
Hannemarie Ragn Jensen: The Decoration of the Vestibule at University of Copenhagen, Frue Plads.
Tobi Tobias: I dream a world: the Ballets of August Bournonville.
John Bergsagel: The Impact of Italy on Danish Music.

Miscellaneous
Andreas Priever: Welch freudige Ueberraschung – Zu Bertel Thorvaldsens Besuch in Leipzig.
Marzena Królikowska-Dziubecka: A Portrait of Copernicus from the Print Room of the Warsaw University Library.
Per Jacobsen: Thorvaldsens Museum New Courtyard Pavement.
Stig Miss, Eva Henschen, Gertrud With, Thomas Lederballe: Some Recent Acquisitions.

ISBN: 87 7521 083 5

49 kr.

Bulletin_1997

Meddelelser fra Thorvaldsens Museum
1994

English summaries
230 p., ill.
Indhold
Stig Miss: Forord
Hans Vammen: Guldalderens danske samfund-en syntetisk karakteristik.
Ragni Linnet: Guldalderens billedudtryk i filosofisk optik.
Flemming Conrad: Guldaldertidens selvforståelse og guldalderbegrebets dannelse – Nogle betragtninger fra litteraturhistorisk hold.
Torsten Gunnarson: Natur och Konst – Förhållandet mellan natur, naturstudier och idealisering i den danska guldålderns landskapsmåleri.
Steffen Werner: Deutsche und dänische Malerei in der 1. Hälfte des 19. Jahrhunderts inhaltlich und formal verglichen am Beispiel der Landschafts- und Vedutenmalerei.
Kasper Monrad: Tyske forbilleder – Frederik Sødring og Christen Købke og München-skolens malere.
Hannemarie Ragn Jensen: Genrernes forvandling i 1. halvdel af det 19. århundrede.
Margit Mogensen: De flittige kvindehænder – Juels og Eckersbergs portrætter i patriotisk lys.
Torben Holck Colding: Hornemans Pasteller.
Jens Peter Munk: Kunstnerportræt – selvportræt. Om guldalderkunstnernes sociale og kulturelle selvforståelse, når de portrætterer sig selv og hinanden.
Søren Kjørup: Guldalderforskningens paradigmer – Eksemplificeret på et maleri af Wilhelm Bendz.
Ida Haugsted: Den gode smag – Design og håndværk på Charlottenborg i 1830’erne.
Erik Mortensen: 1840’ernes politisering – En tolkning af et maleri af P. C. Skovgaard samt nogle mentalhistoriske og stilhistoriske betragtninger.
Jørgen I. Jensen: Den afsondrede, fjerne kirke – En kirkehistorisk udfordring hos guldaldermalerne.
Leif Ludwig Albertsen: Goethes polemiske alternativ til Thorvaldsens udsmykning af Vor Frue Kirke.
Bjarne Jørnæs: Dannecker og Thorvaldsen.
Kirsten-Elisabeth Høgsbro: N. L. Høyen og Chr. J. Thomsen.
Charlotte Christensen: Med den skarpe pen – Holger Drachmann og Eckersbergskolen.
Ejner Johansson: Et brev fra H. C. Andersen til Thorvaldsen.

ISBN: 87 7521 065 7

49 kr.

Meddelelser_1994

Museumsbutik

I Thorvaldsens Museums butik kan publikum købe bøger, postkort, plakater m.m., der alt sammen har forbindelse til Bertel Thorvaldsen, til Thorvaldsens Museum og dets samlinger og udstillinger.

Bestilling af varer

Bestilling kan ske telefonisk på tlf. 33 36 01 42, skriftligt eller direkte pr. e-mail.

Thorvaldsens Museum ejes og drives af Københavns Kommune, og for at vi kan udstede en faktura til dig via det kommunale regnskabssystem, skal du oplyse dit personnummer ved bestilling af varer.

Ved forsendelse i Danmark tillægges et administrationsgebyr på 40 kr. samt porto. Ved forsendelse til udlandet skal betaling ske forud, og der tillægges et administrations- gebyr på 70 kr. samt porto.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor