STONE FACE. The psychology of the face, the phenomenology of the bust

Seminaret undersøger portrættet fra en fænomenologisk og psykologisk tilgang, herunder hvordan det påvirker beskueren og hvilke reaktioner det afstedkommer. Vi vil diskutere betydningen af busteformatet, primærkilder der belyser mødet med portrætter og buster foruden betydningen af ansigtet i et perceptionspsykologisk perspektiv. Seminaret er et led i en undersøgelse af Bertel Thorvaldsens betydning som portrætkunstner i en bredere skulpturteoretisk og kunsthistorisk kontekst.

PROGRAM

MANDAG D. 1. OKTOBER

8:45 Ankomst og kaffe
9:00 Velkomst (Jane Fejfer)

Session 1: Imagination and attachment (9:15-12:45)

9:15 Melissa Percival. The Painted and Sculptural Imagination: Short Cuts
10:00 Lejla Mrgan. Perception and imagination: Busts as objects of attachment
10:45 Kaffe
11:15 Tomas Macsotay. Women and Sculptural Resignification: The cases of Catherine the
Great and the Countess of Albany
12:00 Andreas Grüner. Strike! Diderot and the reproduction of immediacy in ancient
portraits
12:45 Frokost

Session 2: Bust and body (13:45-16:30)
13:45 Jeanette Kohl. The Silence of Busts. Phenomenology, Ontology, Presence?
14:30 Joris van Gastel. The Coat of Arms and the Portrait Bust: Sculpted Presence in Late
Renaissance Florence
15:15 Kaffe
15:45 Helen Ackers. Networks of interaction: The Roman portrait bust in its familial context
16:30 Josefine Baark. 'The Originals’: Commemorative Clay Likenesses and Portrait Sculpture
in Qing China
17:15 Drinks
19:00 Middag (kun for talere)

TIRSDAG D. 2. OKTOBER

Session 3: Portraits and faces
9:30 Malcolm Baker. Busts and faces: aesthetic theory and perceptual difference
10:15 Alexander Todorov. The Inherent Ambiguity of Facial Expressions
11:00 Kaffe
11:15 Anna Schram Vejlby. The inner gaze
12:00 Rubina Raja. The Palmyrene more-than-bust funerary portraits
12:45 Michael Yonan. Messerschmidt, Thorvaldsen, and the Specious Surfaces of the Self
13:30 Frokost
14:00 Opsummering og perspektivering (Whitney Davis and Rolf Schneider)

Seminaret afholdes på Det Humanistiske Fakultet, Søndre Campus, Bygning 27, lokale 27.0.09.
Arrangementet er gratis og åbent for alle, men kræver tilmelding (senest d. 20. september).

Seminaret er finansieret af Velux Fondens Museumssatsning og det andet i en serie af seminarer under Thorvaldsens Museums og Københavns Universitets tværfaglige forsknings- og formidlingsprojekt Powerful Presences. Det skulpturelle portræt mellem nærvær og fravær, individ og masse.