AFTENLANDET

3. marts – 29. maj 2011

Jens Juel: Landskab med en bondegård, Eigaard ved Ordrup, under optrækkende uvejr, 1790'erne. Statens Museum for Kunst, SMK Foto.
Jens Juel: Landskab med en bondegård, Eigaard ved Ordrup, under optrækkende uvejr, 1790'erne. Statens Museum for Kunst, SMK Foto.

Udstillingen "AFTENLANDET - motiver og stemninger i dansk landskabsmaleri omkring år 1800" så det danske landskabsmaleri fra ca. 1780 til 1810 i et helt nyt lys.

Kunstnere som Jens Juel, Erik Pauelsen og den unge Eckersberg havde meget mere på hjerte i deres landskabsbilleder, end kunsthistorien hidtil har antaget. I samtiden var der en overbevisning om, at en ny strålende fremtid var nært forestående. Og i eftertiden kan vi se, at der vitterligt var noget nyt på færde, og at den gamle verdensorden med dens stivnede samfund, ufrihed og enevælde gik på hæld.

Landboreformer og landskabsmaleri

Den helt store nyskabelse i tiden omkring år 1800, og centralt for beskæftigelsen med periodens danske landskabsmaleri, er de store landboreformer, som blev energisk gennemført af den unge Kronprins Frederik (senere Kong Frederik 6.) og en kreds af dygtige rådgivere. På forbløffende kort tid, fra 1788 og tyve år frem, overgik 60% af gårdene i Danmark fra fæstegårde til selveje. Inden da havde kun 1% af bønderne ejet deres gårde.

Et hovedtema i udstillingen var, hvordan landskabsmaleriet spejlede og tog aktivt del i landboreformernes betydning for landet. Og både kunstnerne og dem, der bestilte kunsten, var uhyre bevidste om, hvad det programmatiske indhold for skildringen af landskabet i kunsten skulle være.

Erik Pauelsen: Æresstøtte for J. H. E. Bernstorff på Gentofte Bakke, 1788. Statens Museum for Kunst, SMK Foto.
Erik Pauelsen: Æresstøtte for J. H. E. Bernstorff på Gentofte Bakke, 1788. Statens Museum for Kunst, SMK Foto.

Det nyskabende i den danske landskabskunst i slutningen af 1700-tallet ligger ikke i formen, men i motivernes – og indholdets – evne til at udtrykke det paradigmeskifte fra en begrænsende og statisk verdensorden, til frigørelsen af bonden med landboreformerne og troen på en ny guldalder. En guldalder, der var for hele samfundet og ikke blot den kvalitetsbetegnelse, som en langt senere tid har knyttet til den danske kunst fra 1820’erne til 1840’erne. Skønheden i landskabsopfattelsen fra ca. 1780 til 1810 beror på nytteværdien, og på landskabet som den store ramme om menneskets færden og laden.

Perioden finder primært sit billedmæssige udtryk i landskabsfremstillinger af Jens Juel og Erik Pauelsen. Men også landskabsmalerier af den tidlige C. W. Eckersberg, af Elias Meyer, Peter Cramer og tegninger af den unge Bertel Thorvaldsen og S. L. Lange indgik i udstillingen.

Udstillingen viste bl.a. en række absolutte hovedværker i tidens landskabskunst, heriblandt Jens Juels "Landskab med en bondegård, Eigaard ved Ordrup, under optrækkende uvejr" fra 1790’erne og hans sidste værk i denne genre Dansebakken fra 1800. Og det er i disse værker tydeligt, at hverken Juel eller periodens andre kunstnere ønskede at skildre landskabet nøgternt eller værdifrit. Malerierne er ladede med betydning.

Jens Juel: Dansebakken, 1800. Statens Museum for Kunst, SMK Foto.
Jens Juel: Dansebakken, 1800. Statens Museum for Kunst, SMK Foto.

Lykkeland og aftenland

Men overbevisningen om en ny og strålende fremtid forsvinder brat, da Danmark tvinges ud af sin neutralitet i de europæiske krige. København bombes af englænderne i 1807, og staten går bankerot i 1813. Og tidens landskabskunst bliver glemt af eftertidens kunsthistorie til fordel for den såkaldte ”guldalderkunst”. Men det er meget lærerigt nu at se landskabsmaleriet fra ca. 1780 til 1810 med friske øjne. Al god kunst er svar på den virkelighed, som kunstneren befinder sig i, og den forskning, der fremlægges i udstillingens omfattende katalog, viser, at de danske landskabsmalerier omkring år 1800 ikke er en undtagelse fra den regel. Samfundet forandrede sig og malerierne taler stærkt om det.

Udstillingen var tilrettelagt af museumsdirektør Stig Miss. Udstillingen blev desuden vist på Fyns Kunstmuseum i perioden 23. juni til 23. oktober 2011.