En genfunden portrætbuste: Thorvaldsens portrætbuste af greve Cristino Rasponi

5. november 2005 – 8. januar 2006

Thorvaldsens portrætbuste af Cristino Rasponi.
Thorvaldsens portrætbuste af Cristino Rasponi.

Hvordan bliver en engelsk Sir til en italiensk Signor? På Thorvaldsens Museum var det muligt at se en lille udstilling om en portrætbuste udført af Bertel Thorvaldsen, som museet indtil for få år siden antog forestillede en engelsk baron, men som vi nu med sikkerhed ved forestiller en italiensk greve. Der går mange år imellem, at man kan sætte et nyt navn på et af Thorvaldsens værker, så det var lidt af en begivenhed.

Fra engelsk Sir til italiensk Signor

I dag kendes ca. 180 portrætbuster af Thorvaldsen, og af dem er ca. 10 stadig uidentificerede. I enkelte tilfælde er der dokumentation i museets brevarkiv for, at Thorvaldsen faktisk har udført en buste af en bestemt person, men uden at vi kan identificere hvilken buste, der svarer til beskrivelsen. Det var f.eks. tilfældet med Sir Francis Basset (1757-1835), en meget rig englænder, der var en stor kunstsamler, politiker og politisk skribent. Vi ved nemlig, at Francis Basset var i Rom, hvor Thorvaldsen boede, og der er breve, der omtaler, at Thorvaldsen portrætterede ham.

I sit enorme bogværk om Thorvaldsens portrætbuster fra 1963 – 65 gjorde nu afdøde professor i kunsthistorie Else Kai Sass med store forbehold opmærksom på, at den her viste buste godt kunne være Thorvaldsens portræt af Francis Basset. Men pludselig i efteråret 2000 fik Thorvaldsens Museum en henvendelse fra kunstmuseet i Ravenna, Museo d’Arte della cittá di Ravenna, som skulle vise sig at være meget interessant. I Ravenna havde man nemlig netop fået doneret en buste i marmor med en indhugget indskrift: Cristino Rasponi. Og busten lignede unægteligt et værk af Thorvaldsen. Med henvendelsen fulgte naturligvis også et fotografi, og pludselig stod det museet klart, at vor Sir Basset i virkeligheden var og hele tiden havde været Signor Rasponi. Portrætbusten har altid været i familien Rasponis eje, og sandsynligheden for at den virkelig forestiller Rasponi, er derfor særdeles god.

Hvad siger de skriftlige kilder om Cristino Rasponi?

Det er hidtil ikke lykkedes at finde henvisninger til den italienske greve og politiker Cristino Rasponi (1776 – 1845) i Thorvaldsens Museums enorme arkiv. Og heller ikke i Ravenna er det lykkedes at knytte billedhugger, model og portrætbuste sammen ved hjælp af skriftlige kilder. Det er således uklart hvornår og under hvilke omstændigheder, at Thorvaldsen udførte busten af Rasponi. Den nye identifikation af portrætbusten rejser unægteligt også et andet spørgsmål, nemlig: Hvordan ser så den portrætbuste af Francis Basset ud, som vi rent faktisk véd, at Thorvaldsen har udført? Men det er en helt anden historie!

Originalmodel og marmorbuste af Cristino Rasponi blev sammenstillet i en lille udstilling, tilrettelagt af museumsdirektør Stig Miss og arrangeret i samarbejde med Amministrazione provinciale di Ravenna og med Soprintendenza al Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico di Bologna.