Hvide Krist - Thorvaldsens religiøse motiver

28. marts 2007 – 20. januar 2008

Kristus. Forarbejde i gips. Rom 1821.
Kristus. Forarbejde i gips. Rom 1821.

Murværk fra Rafaels grav, en monumental Kristus-skulptur og det hemmelighedsfulde frimurervæsen. Udstillingen var en bred fortælling om Thorvaldsens religiøse motiver og store kirkelige bestillingsopgaver.

Kristus i hvid marmor

De mest centrale motiver i Thorvaldsens fortolkning af kristne motiver findes i Københavns Domkirke, Vor Frue Kirke. I 1820 fik Thorvaldsen til opgave at udsmykke kirken med statuer af Kristus, de 12 apostle og en Dåbens Engel. Knap 20 år senere var skulpturprogrammet fuldført, og indvielsen fandt sted Pinsedag 1839. Den 3 ½ meter høje Kristus blev med tiden en af de mest kendte af Thorvaldsens skulpturer. Også Grundtvig var stærkt optaget af Thorvaldsens Kristus og skrev i et mindedigt i anledning af Thorvaldsens død i 1844:

”… billedet af Hviden Christ,
med Majestæt og Konge-Lader milde
Lad det kun staae, som Billedstøtten hist
Af den Høilovede, ved Jordans Kilde!”

Kristus-statuen gav – med lån fra Grundtvig-digtet til Thorvaldsen – navn til udstillingen. Men udstillingen udfoldede hele den side af Thorvaldsens værk, der handler om kristendom og kirke. Det skete gennem et udsøgt valg af tegninger og modeller, suppleret med dokumenter, gamle Bibel-udgaver og malerier fra Thorvaldsens egne samlinger.

Udstillingen var tilrettelagt af museumsinspektør Margrethe Floryan. Fra 2. februar til 25. maj 2008 blev udstillingen vist på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig.