SERGEL – Thorvaldsens store svenske forgænger

3. marts – 15. august 2010

Svensk verdensstjerne gæstede Thorvaldsens Museum! For første gang i Danmark kunne publikum opleve dynamikken og lidenskaben i de suveræne lerskitser af Johan Tobias Sergel (1740-1814), Sveriges største billedhugger gennem tiderne.

Skal man kort karakterisere Sergels store, kunstneriske styrke, er det ord som vitalitet, dynamik, udtrykskraft, psykologisk indlevelse, virkelighedssans og sikker fornemmelse for komposition, der melder sig – alt sammen kvaliteter, der taler direkte til enhver også i dag.

Sergel i Rom og på Thorvaldsens Museum

Udstillingen på Thorvaldsens Museum er den eneste i Danmark, der nogensinde har sat fokus på Sergels skulpturer. Der er dog langt fra tale om en retrospektiv udstilling. Udstillingens fokus er de værker, som Sergel skabte i Rom i årene 1767 – 1779, den by, der nogle år senere også blev forløsende for Thorvaldsens kunstneriske talent.

I Rom udførte Sergel omkring 70 mindre skulpturer i ler, såkaldte skitsemodeller, der senere skulle udføres i stor størrelse i marmor. Mange af disse havde Sergel med sig på hjemvejen til Stockholm, men af uvisse årsager nåede størstedelen aldrig frem, hvilket han sørgede over resten af sit liv. Det er netop et særligt udvalg af de eksisterende skitsemodeller i ler, der er grundstammen i udstillingen på Thorvaldsens Museum. Skitsemodellerne er helt enestående, da de ikke findes i andre udgaver, og ikke mindst fordi, man kan se Sergels fingeraftryk og aftryk fra arbejdsredskaber på dem.

J.T. Sergel: Achilleus ved havet. © Nationalmuseum, Stockholm.
J.T. Sergel: Achilleus ved havet. © Nationalmuseum, Stockholm.

Sergel og Thorvaldsen

Publikum kan nu for første gang nogensinde opleve Sergels skulpturer under samme tag som Thorvaldsens, hvorved de to billedhuggeres egenart står tydeligt frem: Som den ældste af de to står Sergel med sin nyklassicisme i gæld til den forudgående barok/rokoko. Det giver hans skulptur en kropslig dynamik, en patos og en lidenskab, som står i modsætningsforhold til det mere afspændte, kontemplative udtryk i den yngre Thorvaldsens værk.

Værkerne er udlånt af Nationalmuseum i Stockholm og Göteborgs konstmuseum. Udstillingen er blevet til med støtte fra Oak Foundation Denmark.

Udstillingen var arrangeret af museumsinspektør William Gelius.