TEMPLATE

Marie Søndergaard Lolk

Fra 24. august til 13. november 2016

TEMPLATE. Værker i rum 4 på museet.
TEMPLATE. Værker i rum 4 på museet.

De nye malerier af Marie Søndergaard Lolk (f. 1981) blev lavet specifikt til udvalgte rum på Thorvaldsens Museum. For første gang i museets historie veg Bertel Thorvaldsens indmurede marmorrelieffer pladsen for i alt otte malerier samlet under titlen TEMPLATE.

I ordet template ligger betydninger som skabelon, støbeform eller skema og med ophængningen af sine værker på Thorvaldsens relieffers pladser, går Søndergaard Lolk netop ind på det ophængningsprincip, som har hersket på museet siden åbningen i 1848. Museets rum er egentlig ikke skabt til malerier. Tværtimod er de tænkt og indrettet til Thorvaldsens kunst: én skulptur midt for endevæggen og et ens antal relieffer indfældet i sidevæggene. Et stramt symmetrisk set-up, som ikke giver mange muligheder for tilføjelser af nogen art. Den udfordring løste Søndergaard Lolk ved at sætte sine malerier op foran reliefferne. Malerierne faldt imidlertid ikke på plads i rummene, som Thorvaldsens værker gør det. Deres rammer skrånede, for de flestes vedkommende, enten lidt indad, udad eller opad, nedad.

Dodenkop

Farvemæssigt valgte Søndergaard Lolk også at forholde sig til de rammer, som museet udstak. De tre rum, hun valgte at gå dialog med, er alle malet i den brunviolette farve dodenkop (eller på latin caput mortuum, dvs. ”dødt hoved”). Det er en dominerende farve på museet, der anslår hele dets grundtone. Og nok er farven dunkel, men dodenkop er også den farve, der giver Thorvaldsens hvide marmorskulpturer det største og dybeste modspil. Helt konsekvent valgte Søndergaard Lolk at lade dodenkop indgå i alle sine malerier sammen med hvidt – eller næsten hvidt. Hvert enkelt maleri blev dermed et kondensat af det spil mellem lys og mørke, der er så kendetegnende for museet.

TEMPLATE. Rum 16 på museet.
TEMPLATE. Rum 16 på museet.

TEMPLATE

Udstillingstitlen TEMPLATE kunne også læses i forhold til værkernes tilblivelsesproces. Disse var nemlig lavet ved hjælp af påskruede skabelonklodser rundt om hvilke farven er påført med malerrulle. Siden var skabelonerne fjernet, men tilbage stod såvel 'hullerne' efter disse som hullerne efter de skruer, som skabelonerne havde været fæstnet med. Det uperfekte og uafsluttede præg ved malerierne gav et blik ind til konstruktionen og processen, som man ledte forgæves efter i Thorvaldsens kunst. Thorvaldsens motiver er de velkendte guder og helte fra antikken. Når motiver dukker op i Søndergaard Lolks malerier, er de oftest kun antydede. Det var ved deres flertydighed, at Søndergaard Lolks værker gik i clinch med Thorvaldsens kanoniserede kunst.

Katalog

Der blev udarbejdet et katalog til udstillingen med essay af museumsinspektør William Gelius og interview af Marie Søndergaard Lolk ved Magnus Thorø Clausen. Udstillingen og kataloget modtog støtte fra Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorck’s Fond samt Statens Kunstfond.

Udstillingen var arrangeret af museumsinspektør William Gelius.

Præmiering fra Statens Kunstfond

Marie Søndergaard Lolk modtog en præmiering fra Statens Kunstfond for TEMPLATE.