Thorvaldsen & Kongehuset

Fra 17. april til 29. november 2015

Kongelige buster opstillet i udstillingen.
Kongelige buster opstillet i udstillingen.

I 2015 viste museet en længerevarende udstilling om de mange forbindelser mellem det danske kongehus og Thorvaldsen. Anledningen til udstillingen var H.M. Dronning Margrethe II’s 75-års fødselsdag.

Kunsten har muligvis aldrig betydet mere for det danske Kongehus end i dag, hvor både Majestæten selv og Prinsgemalen er udøvende kunstnere. Men omvendt betyder kongehuset ikke så meget for kunsten og kunstnerne som på Thorvaldsens tid - enevældens sidste århundrede. Enevælden skabte således Det Kongelige Danske Kunstakademi, og havde det ikke været for den kongelige bevågenhed, der tidligt blev Thorvaldsen til del, var hans karriere muligvis aldrig blevet så strålende.

Thorvaldsen & Kongehuset

Allerede som ung, talentfuld akademielev fik Thorvaldsen relation til Kongehuset gennem sin mentor, akademiprofessor Nikolaj Abildgaard, der havde fået til opgave at udsmykke Arveprinsens Palæ på Amalienborg. Og det var Kongehuset under Christian 7. (1749-1808), der godkendte Thorvaldsens rejse til Rom i 1797 med et legat fra Kunstakademiet, hvilket satte hans karriere i gang. Senere fik Thorvaldsen som succesrig kunstner af europæisk format og bosat i Rom til opgave at skabe en serie centrale værker til Amalienborg, Christiansborg Slot og Roskilde Domkirke - de danske kongers gravkirke.

Christian IV's kapel i Roskilde Domkirke.
Christian IV's kapel i Roskilde Domkirke.

Både Frederik 6. (1768-1839) og Christian 8. (1786-1848) og deres familier blev portrætteret af Thorvaldsen, og de mange kongelige buster kunne ses i en flot, samlet opstilling på udstillingen. Kongerne spillede en aktiv rolle for Thorvaldsens Museums tidligste historie, og det var kongelige fregatter, der hentede Thorvaldsens værker hjem fra Rom til museet. Frederik 6. skænkede den grund, som Thorvaldsens Museum blev anlagt på. Og sikke en kongelig cadeau, at grunden lå midt på Slotsholmen så tæt på Christiansborg Slot i Kongens København. Ikke alle var dog lige tilfredse med beliggenheden klos op ad det kongelige slot, for Thorvaldsens Museum skulle også være et stærkt symbol på de nye demokratiske strømninger i landet.

Vore dages Kongehus bidrog med lån til udstillingen, heriblandt et temmelig ukendt portræt af Thorvaldsen malet af Samuel Morse, morsealfabetets opfinder. Morse var oprindelig maler og har portrætteret Thorvaldsen i Rom i 1831.

Thorvaldsen & Danmark

Det var især den Københavnske del af Thorvaldsens ellers store europæiske oeuvre, som udstillingen tematiserede gennem de mange værker på Christiansborg Slot. Men udstillingen handlede ikke blot om hovedstaden. Den handlede om Thorvaldsen og Danmark – om de danske værker, der også findes andre steder end på Thorvaldsens Museum. Christian 4.-monumentet i Roskilde Domkirke, Frederik 6.-monumentet på Skanderborg Slotsbanke og Kongelunden i Thisted.

Udstillingsrummet om Thorvaldsen og Nysø.
Udstillingsrummet om Thorvaldsen og Nysø.

Herregården Nysø & Thorvaldsens atelier

Efter Thorvaldsens hjemkomst til Danmark i 1838, arrangerede Christian 8., at Familien Stampe på herregården Nysø ved Præstø tog Thorvaldsen under sine vinger. Det blomstrende kulturliv på Nysø kom til at spille en vigtig rolle i de sidste 6 år af hans liv – både kulturelt, socialt og ikke mindst kunstnerisk, da Thorvaldsen her skabte nogle af sine sidste værker. På udstillingen er et af udstillingsrummene bygget op som atelieret på Nysø for at visualisere den helt særlige stemning, der var på Nysø. På Nysø er der siden 1926 indrettet et lille museum for Thorvaldsen (Thorvaldsen-Samlingen på Nysø), der rummer værker fra hans ophold i det Sydsjællandske.

Udstillingen var tilrettelagt af museumsinspektør Margrethe Floryan.

Det gyldne tableau – Christian 8. og Thorvaldsen på Amalienborg

Fra d. 16. april til d. 30. august viste Amalienborgmuseet udstillingen ”Det gyldne tableau – Christian 8. og Thorvaldsen på Amalienborg” på Beletagen. Det gyldne tableau er en spektakulær borddekoration fra 1820’erne til de kongelige gallatafler på Amalienborg. Borddekorationen blev bestilt af Kronprins Christian Frederik og består af forgyldte miniatureudgaver af 10 af Thorvaldsens mest berømte skulpturer.