Under Raphaels Haandtegning

23. juni – 13. september 2009

J.A. Koch: Dante og Vergil på uhyret Geryon, 1800-1822. Detalje.
J.A. Koch: Dante og Vergil på uhyret Geryon, 1800-1822. Detalje.

Udstillingen "Under Raphaels Haandtegning – Thorvaldsens rige samling af tegninger" viste et udvalg af Thorvaldsens store samling på knapt 2000 tegninger, som han erhvervede af de mange europæiske kunstnere, som levede og arbejdede i Rom i 1800-tallet.

De skrøbelige tegninger er normalt gemt i skabe og skuffer, der beskytter dem mod dagslys. Men blandt tegningerne er der uhyre interessante værker af bl.a. Joseph Anton Koch, Asmus Jakob Carstens og C.F. F. Stanley, og disse værker bliver nu vist for publikum.

Tegningerne giver et unikt indblik i Thorvaldsens personlige kunstsmag, og de er en spændende kilde til livet omkring den verdensberømte billedhugger og det internationale kunstneriske miljø i Rom i 1800-tallet.

Under Rafaels Haandtegning

Thorvaldsen havde ikke kun blik for samtidskunsten, men fik også lejlighed til at erhverve sig nogle tegninger af de ældre mestre fra 15- og 1600-tallet. På udstillingen vil man bl.a. kunne se en tegning af Madonna med barnet, som Thorvaldsen selv var sikker på var af Raphael og som stod hans hjerte så nær, at den hang over hans seng i lejligheden i Rom. Desværre har senere tider påvist, at tegningen var et samtidigt falsum.

Den danske generalkonsul i Italien og Thorvaldsens ven baron Herman Schubart (1756-1832) boede ofte hos Thorvaldsen, når han var i Rom, og i et brev til Thorvaldsen skriver han: “… jeg agter i næste Maaned atter at hiemsøge Dem med min Nærværelse, og at beboe den lille smukke Stue, med Sengen under Rafaels Haandtegning…”

Oprøreren Asmus Jakob Carstens

Publikum stifter på udstillingen bekendtskab med nogle af de kunstnere, billedhuggeren var ven med i sin ungdom, og som alle blev anset for revolutionære og progressive. Carstens (1754-1798) var så oprørsk, at han blev bortvist fra Kunstakademiet i København, men hans mange tegninger inspirerede både Thorvaldsen og den fælles bekendte Joseph Anton Koch, som Thorvaldsen en overgang delte lejlighed med i Rom.

C.F. F. Stanley – et arkitektonisk geni

Det er blevet sagt om arkitekten Carl Ferdinand Stanley (1769-1805), at han kunne være blevet for arkitekturen, hvad Thorvaldsen var for skulpturen. I sin samtid blev han udråbt til en af fremtidens største arkitekter. Han nåede dog ikke at efterlade sig noget nævneværdigt byggeri, da han døde i Rom allerede i 1805, få dage efter sin 36 års fødselsdag. Han var nær ven til Thorvaldsen, og de to havde en tæt og fortrolig korrespondance.

Mange af den unge Stanleys tegninger blev efter hans død overtaget af Thorvaldsen, og i disse tegninger kan man se en arkitektur, der i sin radikalitet minder om de store franske revolutionære arkitekter Étienne-Louis Boullée og Claude-Nicolas Ledoux. Arkitekturprojekter, der ellers er helt uvante i dansk sammenhæng.

C.F.F. Stanley: Teater i romersk stil, 1803.
C.F.F. Stanley: Teater i romersk stil, 1803.

Thorvaldsens mange samlinger

Thorvaldsen erhvervede sig uhyre righoldige samlinger, ikke mindst under hans over 40-årige ophold i Rom fra 1797 til 1838. Og alle dele af samlingerne blev indlemmet i Thorvaldsens Museum. Udover originalmodellerne til hans egne værker og de over 1000 egenhændige tegninger, bestod hans samlinger af malerier, antikke genstande, bøger, medaljer, grafiske arbejder og knap 2000 tegninger af andre kunstnere. Det er en del af denne samling, der med udstillingen hen over sommeren bliver sat fokus på.

Udstillingen er tilrettelagt af stud.mag. Jakob Helbo og stud.mag. Morten La Cour.