Interiør fra Kunstakademiet i København med værker af Thorvaldsen

Peter Julius Larsen
Interior from the Academy of Fine Arts, Copenhagen, with works by Thorvaldsen, 1837