Fotosalg

Køb og bestil reproduktioner af museets værker der ikke er i Public Domain.

De tider er forbi, hvor vi sendte ektachromer afsted, nu får du vores fotos digitalt.
De tider er forbi, hvor vi sendte ektachromer afsted, nu får du vores fotos digitalt.

En lang række fotos af værker fra museets samlinger er fri af copyright, og du kan derfor frit downloade dem og bruge dem til alle formål. Disse billeder er i det offentlige domæne (Public Domain) og er tydeligt mærket som sådan. Læs mere her.

Fotos med copyright

Men der er også fotos, der stadig er copyright på. Ved køb og bestilling af fotos med copyright på skal det oplyses, i hvilken sammenhæng fotoet skal bruges, samt hvilke værker, der ønskes gengivet. Museet kan mod yderligere betaling arrangere en nyoptagelse af et værk, der ikke allerede er fotograferet.

For priser m.m. kontakt:

Thorvaldsens Museum
Tlf.: 33 36 01 28
Træffetid: mandag til fredag kl. 10.00 -15.00
Eller send en mail til bella.boelsgaard@thorvaldsensmuseum.dk

Reproduktionsbetingelser

• Fotografiet skal gengives ubeskåret, og der må ikke manipuleres med det uden særlig aftale med museet.

• Der skal i forbindelse med reproduktionen gøres opmærksom på kunstnerens navn, værkets titel og fotografens navn samt at værket tilhører Thorvaldsens Museum.

• Et eksemplar af f.eks. den publikation, hvori reproduktionen forekommer, skal sendes vederlagsfrit til museets bibliotek med mindre andet aftales.

• Fotografiet må ikke uden tilladelse fra museet videregives til andre, kopieres eller anvendes til andre formål end det oplyste.

• Elektronisk lagring af materialet er kun tilladt i produktionsperioden, d.v.s. alle digitale gengivelser af museets værker skal slettes umiddelbart efter brug.

• Der skal ved visse fotografier betales reproduktionsafgift til fotografen.