Organisation

Thorvaldsens Museums bestyrelse

Bestyrelsesformand:

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen

Bestyrelsesmedlemmer:

Arkitekt Anna Maria Indrio
Billedhugger Sophia Kalkau
Billedhugger og professor Bjørn Nørgaard
Højesteretspræsident Thomas Rørdam
Rune Dybvad, Medlem af Borgerrepræsentationen
Ninna Hedeager Olsen, Medlem af Borgerrepræsentationen

Ejerforhold

Thorvaldsens Museum ejes og drives af Københavns Kommune og hører administrativt til enheden "Historie & Kunst" under Kultur- og Fritidsforvaltningen. Museet modtager endvidere driftstilskud fra Staten. Historie & Kunst ledes af museumsdirektør Lene Floris.