Millionregn til forskning i 1800-tallets superstjerne Bertel Thorvaldsen

Pressemeddelelse 2. august 2017

Seks fonde støtter forskningen på Thorvaldsens Museum med 8,7 mio. kr.

Thorvaldsens pung
Thorvaldsens pung

Thorvaldsens Museums digitale forsknings- og formidlingsprojekt “Bertel Thorvaldsen – kilder og kontekst” har modtaget særdeles generøs støtte fra i alt seks fonde, samlet 8,7 mio. kr. Dermed får museets særlige forskningsenhed en betragtelig forlænget levetid på ca. 4 år. Projektet, der beskæftiger fire kunsthistorikere og ledes af Ernst Jonas Bencard, er kendt i den danske museumsverden, men har også internationalt fået en høj stjerne for udviklingen af et brugervenligt digitalt arkivformat og forskning på højt plan i de gamle kilder. Det rige historiske materiale om den nyklassicistiske billedhugger omfatter p.t. over 9.700 dokumenter – fra bestillingskontrakter og professionelle korrespondancer til omtaler i datidens aviser, hyldestdigte og personlige breve til og fra Thorvaldsens kolleger, familie og kærester.

Arvesølv til alle

De mere end 9.700 dokumenter, der forskes i på Thorvaldsens Museum, ligger alle offentligt tilgængelige på projektets site arkivet.thorvaldsensmuseum.dk. Dermed har museet gjort sit arvesølv til allemandseje – modsat det, der typisk har været museernes strategi. “Når alle kilderne er tilgængelige, og det samlede forsknings- og formidlingsprojekt kan følges på nettet af alle, er det en vigtig pointe”, siger museets nytiltrådte direktør Annette Johansen: “Og den hænger rigtig godt sammen med museets historie. Thorvaldsens Museum var nemlig Danmarks første offentlige museumsbygning, skænket til folket af kunstneren selv ud fra et demokratisk ideal. Demokratiet blev jo virkeliggjort året efter museets åbning med Grundloven af 1849. Det er store sager, og af samme årsag er museet fredet – statuerne står stort set, som de stod, da museet åbnede i 1848, og den fysiske formidling er holdt på et diskret minimum. Men også derfor er det så essentielt, at museets kæmpestore kildemateriale er en åben ressource. Og offentlighedstanken har altså altid været helt central på Thorvaldsens Museum.”

En demokratielskende kunstner

Ifølge projektleder Ernst Jonas Bencard er det netop i kildernes talrige og ofte overraskende oplysninger om Thorvaldsens liv og værk, at de spændende og øjenåbnende fortællinger ligger gemt. Det hidtidige arbejde har kastet afgørende nye forskningsresultater af sig om Thorvaldsens omfattende kunstproduktion, internationale netværk, høje idealer og meget mere, og det endnu uudforskede materiale er utvivlsomt også en guldgrube af informationer. Noget af det, der træder tydeligt frem i kilderne, er Thorvaldsens store samfundsengagement:
“Thorvaldsens virke er et strålende eksempel på kunstens vigtige samfundsrolle”, siger Ernst Jonas Bencard. “Frihed og demokrati var hans evangelium, og hans kunst og hans museum var en helt afgørende drivkraft i den mentale omskoling af danskerne fra lydige undersåtter i et enevældigt system til frie individer i et demokrati. På Thorvaldsens Museum er det selvindlysende, at kunsten er nyttig for alle. Og med de generøse bevillinger har vi fået en helt enestående mulighed for bl.a. at forske i kunstens samfundsrelevans, hvad der i disse år synes at være ekstra vigtigt i lyset af de kortsigtede nedskæringer på kultur- og kunstinstitutionerne.”

Thorvaldsen world wide

Millionbevillingerne giver ikke blot mulighed for at fortsætte grundforskningen og formidlingen på nettet, men også for at udvikle et avanceret digitalt katalog over alle Thorvaldsens skulpturer og tegninger. Den berømte billedhuggers arbejder er spredt over hele jorden, og det nye katalog skal give et samlet overblik over samtlige Thorvaldsen-værker world wide. Kataloget skal være brugerbestemt, intuitivt og visuelt appellerende og gøre det muligt at se sammenhænge på kryds og tværs i og uden for Thorvaldsens kunst. I tråd med museets politik på området bliver det nye digitale katalog også offentligt tilgængeligt for alle.

Massive fondsbevillinger

Seks fonde har givet støtte til projektet, der dermed nærmer sig en fuld finansiering. Projektet har modtaget støtte fra Novo Nordisk Fonden, Augustinus Fonden, Aage og Johanne Louis-Hansens Fond, Beckett-Fonden, 15. Juni Fonden og Ny Carlsbergfondet, sidstnævnte i regi af satsningen Kilder til dansk kunsthistorie. I alt er der opnået støtte på 8,7 mio. kr. Der mangler endnu rundt regnet 1,7 mio. kr. i en fuld finansiering. Projektet står dog så solidt økonomisk, at det allerede er påbegyndt. Opnår projektet fuld finansiering, kan det fortsætte til 2021.

Bevillingsperioden bygger oven på flere tidligere projektfaser under Ernst Jonas Bencards ledelse. Det digitale arkiv åbnede for offentligheden i 2008 og bidrog til, at museet samme år modtog Bikubenfondens Museumspris.

Besøg Arkivet her

Download pressefoto: Thorvaldsens pung

Organisation

Projektleder:
Ernst Jonas Bencard, kunsthistoriker, mag.art.
Forskningsmedarbejdere:
Karen Benedicte Busk-Jepsen, kunsthistoriker, mag.art.
Nanna Kronberg Frederiksen, kunsthistoriker, mag.art.
Kira Kofoed, kunsthistoriker, mag.art.
Studentermedarbejdere:
Hans Erik Havsteen
Thor Huus Lökkegaard Nielsen

For yderligere oplysninger kontakt:

ernstjonas.bencard@thorvaldsensmuseum.dk
Tlf. 33 32 15 32