Bg_logo_top

Om Thorvaldsens Museum

Thorvaldsens Museum ligger lige i centrum af København. Museumsbygningen er meget karakteristisk med de stærke farver og den usædvanlige facade med de store porte og de skrånende linjer omkring alle porte og vinduer.

På taget kører sejrsgudinden Victoria med sit firspand og giver udtryk for den berømmelse, som Thorvaldsen fik med sin kunst både i sin samtid og i dag. Inde i museet er der lige så stærke farver både i de rigt udsmykkede lofter, i gulvenes mønstre og i væggenes farver. Og lyset er fantastisk i museet, når det strømmer ind fra de højt siddende vinduer og giver form og skygge til skulpturerne og reliefferne.

Danmarks første museumsbygning

Thorvaldsens Museum blev bygget fra 1839 til 1848 og er Danmarks ældste museumsbygning. Museet slog dørene op for offentligheden d. 18. september 1848. Thorvaldsen boede og arbejdede i Rom fra 1797 til 1838 og blev en berømt europæisk kunstner. Hjemme i Danmark steg ønsket om, at der blev bygget et museum for ham. Her skulle originalmodellerne i gips til hans skulpturer udstilles, og her skulle Thorvaldsens samlinger af samtidig malerkunst og af genstande fra den ægyptiske, græske og romerske oldtid vises. Thorvaldsen testamenterede alt, hvad han ejede til København, og med bidrag fra en landsindsamling, fra kongerne Frederik 6 og Christian 8 samt ikke mindst fra Københavns bystyre lykkedes det at få opført museet.

Om museet og arkitekten M.G. Bindesbøll

Thorvaldsens Museum blev opført på den grund ved siden af Christiansborg Slot, hvor der lå en bygning, der husede de kongelige kareter og vogne. Dele af den gamle bygning er stadig inde i murene på museet. Museets arkitekt blev den unge Michael Gottlieb Bindesbøll (1800-1856), der havde opholdt sig i Rom i 1830’erne og var fortrolig med Thorvaldsen og med hans skulpturer. Bindesbøll tegnede flere fantastiske projekter til museet allerede mens han var i Rom, men det endte med den fuldstændige ombygning af vogngården. Kristussalen og forhallen er dog nyopførte helt fra grunden.

Museets facade Museet set fra Bertel Thorvaldsens Plads.

Museets facade Korridor i stueetagen.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor