Bg_logo_top

Ny særudstilling: DEN FRANSKE FORBINDELSE

Pressemeddelelse 2. december 2008

Ny særudstilling på Thorvaldsens Museum

DEN FRANSKE FORBINDELSE
100 år med danske arkitekter ved Den Franske Arkæologiske Skole i Athen
Fra 5. december 2008 til 1. februar 2009

Danske arkitekter har i de seneste årtier høstet stor, international anerkendelse for deres banebrydende, nye bygningsprojekter. Mindre kendt er det epokegørende opmålingsarbejde af arkæologiske lokaliteter i Grækenland, som danske arkitekter har udført for Den Franske Arkæologiske Skole i Athen gennem de sidste 100 år.

Udstillingen ”Den franske forbindelse” markerer 100-året for det dansk-franske samarbejde, hvis grundsten blev lagt med arkitekten Gerhardt Poulsens arbejde ved de franske udgravninger på øen Delos i perioden 1908-11. På denne hellige ø, hvor Leto ifølge den græske mytologi fødte Apollon og Artemis, havde franske arkitekter udgravet helligdomme, monumenter og bydele. Men arkæologerne kunne ikke selv foretage de nødvendige opmålinger af udgravningerne, og her kom de danske arkitekter ind i billedet. Deres præcise tegninger og opmålinger dannede grundlag for senere rekonstruktioner af de antikke bygningsværker.

Siden 1908 har 67 arkitekter og arkitektstuderende arbejdet på franske udgravninger over det meste af Grækenland. Hovedvægten har ligget på udgravningerne på Delos og i Delfi, hvor arkitekter som Gerhard Poulsen (1883-1918), Kaj Gottlob (1887-1976), Gregers Algreen-Ussing (f. 1938) og Erik Hansen (f. 1927) har været væsentlige drivkræfter.

Tegninger, fotos og tegnegrej

Gennem arkitekternes originaltegninger, fotos og tegnegrej fortælles historien om det dansk-franske samarbejde, og om hvordan de danske arkitekters nøgterne og saglige opmålinger både nationalt og internationalt viste sig skoledannende for registrering af monumenter fra den græske oldtid. Udstillingen dokumenterer således også den stilistiske udvikling, som tegneteknikken har undergået i de sidste 100 år – fra en ”malerisk” tegnestil, hvor gengivelser af de bearbejdede overflader var vist med skygger, til en mere nøgtern ”steril” tegnestil, hvor kun betydningsfulde iagttagelser blev afbilledet, delvist med anvendelse af signaturer.

Udstillingen er blevet til i samarbejde med Det Danske Institut i Athen og Den Franske Arkæologiske Skole i Athen, og er arrangeret i samarbejde med arkitekterne Gregers Algreen-Ussing og Erik Hansen.

Seminar d. 5. december på Ny Carlsberg Glyptotek kl. 9.30-16.15

I forbindelse med udstillingen afholder Thorvaldsens Museum og Ny Carlsberg Glyptotek et seminar med deltagelse af danske og franske arkitekter og arkæologer. Deltagelse i seminaret er gratis og kræver ikke tilmelding. Seminaret er tilrettelagt i samarbejde med Det Danske Institut i Athen og Den Franske Arkæologiske Skole i Athen. Læs mere på www.diathens.com

Udstillingen og seminaret har modtaget støtte fra Augustinusfonden, Carlsbergfondet, Ny Carlsbergfondet og Realdania.

Kontakt

For yderligere information kontakt museumsinspektør Kristine Bøggild Johannsen, museumsdirektør Stig Miss eller undertegnede på tlf. 33321532.

Med venlig hilsen
Bettina Weiland
Informationsmedarbejder
Thorvaldsens Museum
E-mail

Download pressefotos

Den franske forbindelse
Danske arkitekter på Delos, 1910-1911.
Hent foto

Den franske forbindelse
Kreta 1964. En studerende fra Kunstakademiets Arkitektskole udsætter målepunkter i det minoiske palads i Malia. Foto: G. Algreen-Ussing
Hent foto

Den franske forbindelse
Arkitekt Erik Hansen, Delfi 1980.
Foto: P. Amandry

Hent foto

Pressefotos fra aktuelle udstillinger er til fri redaktionel brug i forbindelse med omtale af udstillingen.

Pressefotos skal akkrediteres Thorvaldsens Museum, hvor ikke andet er angivet.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor