Bg_logo_top

Samlingerne på Thorvaldsens Museum består af Thorvaldsens egne skulpturer samt hans
omfattende samlinger af samtidens malerkunst, af antikke ægyptiske, græske, etruskiske og romerske genstande og af andre kunstneres skulpturer, hans egne medaljer, breve, bøger, personlige genstande m.m.

Samlingerne på Thorvaldsens Museum har for langt de fleste værkers og genstandes vedkommende tilhørt Thorvaldsen selv. Hvert værk eller genstand i samlingerne har et inventarnummer (inv.nr.), der starter med et bogstav efterfulgt af et nummer.
Klik her for at se, hvordan museets samlinger er opdelt.

Thorvaldsens skulpturer (inv. nr. A).
Malerisamlingen: Malerier udført af andre
kunstnere (inv.nr. B).
Thorvaldsens tegninger (inv.nr. C).
Andre kunstneres tegninger: Tegninger udført af andre kunstnere (inv.nr. D).
Andre kunstneres grafik: Grafik udført af andre
kunstnere (inv.nr. E).
Medaljesamlingen: Thorvaldsens samling
af medaljer (inv.nr. F).
Andre kunstneres skulpturer: Skulpturer udført af andre kunstnere på Thorvaldsens tid (inv.nr. G).
Antikke genstande (inv.nr. H).
Antikke gemmer (inv.nr. I).
Antikke mønter (inv.nr. K).
Afstøbningssamlingen: Afstøbninger af antikke skulpturer og afstøbninger efter naturen (inv.nr. L).
Thorvaldseniana: Genstande, der kan knyttes til Thorvaldsens person og til museumsbygningen (inv.nr. N).
Deposita: Genstande, der er deponeret på Thorvaldsens Museum (inv.nr. Dep.).
Thorvaldsen-Samlingen på Nysø: Værker, der er udstillet på Thorvaldsen-Samlingen på Nysø (inv.nr. Nysø).

Online kataloget over Thorvaldsens Museums samlinger er under opbygning, og ikke alle værker og genstande er søgbare endnu.
Hvis der findes omtale af det enkelte værk i Arkivet eller i Tilbygningen, er det angivet ud for det enkelte værk, når man klikker på det.

eller nulstil
Søgetips

Søgetips

Velkommen til Thorvaldsens Museums samlinger. Der er to måder at orientere sig i samlingerne på:

 • Klik på de frimærkestore billeder. Et større billede foldes ud sammen med oplysninger om det værk, der ses på billedet. På forsiden af Samlingerne kan man også klikke på Se alle. Man vil da få vist et foto af alle værker, der findes i den valgte samling, f.eks. alle Thorvaldsens skulpturer.
 • Søg i Samlingerne ved at skrive et søgeord i søgefeltet. Nedenfor kan man få tips og vejledning til at søge i samlingerne.

Husk at man altid kan komme tilbage til forsiden af Samlingerne ved at klikke på SAMLINGERNE i den hvide bjælke over søgefeltet.

Hvad findes der i samlingerne?

Her kan man få overblik over museets samlinger af skulpturer, malerier, tegninger, antikke genstande og Thorvaldsens personlige ejendele m.m. Samlingerne dækker en periode fra omkring 2600 f.Kr. til ca. 1900 e.Kr.

De værker, som ses i samlingerne, tilhører Thorvaldsens Museum. Undtaget er dog deposita, som er lånt ud til Thorvaldsens Museum i en længere årrække. En stor del af værkerne i samlingerne befinder sig til daglig i museets magasin. Det gælder især værker på papir, som ikke kan tåle større mængder dagslys.

Museets værker er inddelt i 13 kategorier, dvs. 13 samlinger. Udgangspunktet for inddelingen er for det første, om værket er et af Thorvaldsens egne kunstværker, dernæst om det er noget, som har tilhørt Thorvaldsen. Endelig tager inddelingen udgangspunkt i mediet – dvs. er det en skulptur, et maleri osv.

Alle de værker, som findes i museet har et unikt, individuelt nummer. Dette nummer kaldes et inventarnummer (forkortes: inv.nr.). I alle museets inventarnumre står der først et bogstav, som angiver, hvilken samling værket tilhører, eksempelvis ”A” for Thorvaldsens skulpturer. Bogstavet er efterfulgt af et tal. Et inv.nr. kan dermed hedde A1.

Samling Inv.nr.
Thorvaldsens kunstværker
Thorvaldsens skulpturer A1 til A917
Thorvaldsens tegninger C1 til C1167
Thorvaldsen som samler
Malerisamlingen B1 til B463
Andre kunstneres tegninger D1 til D1894
Andre kunstneres grafik E1 til E2340
Medaljesamlingen F1 til F147
Andre kunstneres skulpturer G1 til G403
Antikke genstande H1 til H3404
Antikke gemmer I1 til I2133
Antikke mønter K1 til K3469
Afstøbningssamlingen L1 til L674
Thorvaldsens person og Thorvaldsens Museum
Thorvaldseniana N1 til N1463
Værker, som er lånt fra andre museer
Deposita Dep.1 til Dep.58

Online kataloget over Thorvaldsens Museums samlinger er under opbygning, og derfor kan man endnu ikke se alle værker.

Søgetips

Hvilke søgemuligheder er der i samlingerne?

Nedenfor ses de søgemuligheder, som man har fra forsiden af Samlingerne. Man kan anvende søgemulighederne enkeltvis, eller man kan kombinere dem for at afgrænse søgningen.

Illustration 1

 1. Klik og se de mange forskellige samlinger, man kan vælge imellem.
 2. Vælg enten Alle samlinger eller kun én af samlingerne fra rullemenuen.
 3. Det er muligt at få søgeresultatet sorteret efter andet end kunstnernes navne ved at vælge Titel eller Inventarnummer i rullemenuen.
 4. Skriv søgeord i søgefeltet. Se evt. vores eksempler på søgeord.
 5. Klik på knappen Søg for at starte søgningen, eller tryk på Enter-tasten på tastaturet.
 6. Klik på nulstil for at foretage en ny søgning.
 7. Klik på Søgetips for at få tips og vejledning til at søge i samlingerne.
 8. Klik på Se alle for at se alle værker fra en samling.
 9. Klik på et af de frimærkestore billeder for at få oplysninger om værket.

Vælg samling

Vælg samling og skriv evt. søgeord. Klik herefter på Søg eller Enter på tastaturet. Som standard søges i alle samlingerne, når man skriver et søgeord i søgefeltet. Men i rullemenuen kan man vælge, at der kun søges i én af de 13 samlinger.

Vælg fra menuen Samlinger Skriv evt. søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Malerisamlingen (intet søgeord) Alle værker i Malerisamlingen
Vælg Malerisamlingen Blomster Alle værker i Malerisamlingen hvor ordet Blomster forekommer

Vælg sortering af resultatlisten

Uanset, om man vælger Se alle, eller om man foretager en specifik søgning, sorteres de viste værker som standard alfabetisk efter kunstner eller ophavsmand. I rullemenuen i feltet Sorter efter er der mulighed for i stedet at få søgeresultatet sorteret efter værkernes titel eller inventarnummer.

Sorter efter kunstner: Begrebet “kunstner” inkluderer både navngivne kunstnere, ophavsmænd til antikker og andre genstande i museet, samt grupper af kunstnere eller ophavsmænd, f.eks. antikke vasemalergrupper. Søgeresultatet viser først værker af navngivne kunstnere eller ophavsmænd i alfabetisk rækkefølge (efternavn, fornavn), derefter værker uden en kunstner tilknyttet. Hvis søgeresultatet indeholder flere værker af den samme kunstner, vises kunstnerens værker i alfabetisk orden efter titel. Det samme er tilfældet, hvis søgeresultatet indeholder flere værker uden en kunstner tilknyttet.

Vælg fra menuen Samlinger og skriv evt. søgeord Vælg fra menuen Sorter efter Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Antikke genstande
(intet søgeord)
Vælg Kunstner Alle værker i samlingen Antikke genstande sorteret efter kunstnernavn
Vælg Antikke genstande og skriv ler i søgefeltet Vælg Kunstner Alle værker i samlingen Antikke genstande, hvor ordet ler forekommer, sorteret efter kunstnernes navne

Sorter efter titel: Denne sortering viser værkerne i alfabetisk orden efter titel. Det er nyttigt, hvis man ønsker at se værker, som gengiver det samme motiv, og som derfor har enslydende titler, vist samlet på resultatlisten uden skelen til kunstner, ophavsmand eller materiale.

Vælg fra menuen Samlinger og skriv evt. søgeord Vælg fra menuen Sorter efter Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Antikke genstande
(intet søgeord)
Vælg Titel Alle værker i samlingen Antikke genstande sorteret efter titel
Vælg Antikke genstande og skriv ler i søgefeltet Vælg Titel Alle værker i samlingen Antikke genstande, hvor ordet ler forekommer, sorteret efter titel

Sorter efter inventarnummer: Denne sortering er nyttig, hvis man ønsker værkerne sorteret efter inv.nr. uden skelen til kunstner eller titel. Begyndelsesbogstavet i hvert inv.nr. indikerer, hvilken af museets samlinger værket hører under. Ved en søgning i Alle samlinger, hvor der vælges Sorter efter: inv.nr., listes værkerne i søgeresultatet derfor efter deres tilhørsforhold til de respektive samlinger, f.eks. først Thorvaldsens skulpturer (inv.nr. med begyndelsesbogstavet A), derefter værker fra Malerisamlingen (inv.nr. med begyndelsesbogstavet B), og derefter værker fra samlingen af Thorvaldsens tegninger (inv.nr. med begyndelsesbogstavet C) osv. Indenfor de respektive samlinger er inventarnummersystemet desuden opbygget således, at værker af samme type (f.eks. skulpturer, relieffer, buster, vaser, smykker osv.) som hovedregel er nummereret fortløbende og altså vises samlet, såfremt resultatlisten sorteres efter inv.nr.

Vælger man at sortere efter inv.nr. og at Se alle værker i en enkelt samling eller at begrænse sin søgning til en enkelt samling, vil resultatlisten ligeledes være sorteret i disse grupper af genstandstyper. Dette kan være særligt nyttigt ved visning af samlingen Antikke genstande, som indeholder mange forskellige typer af genstande.

Vælg fra menuen Samlinger og skriv evt. søgeord Vælg fra menuen Sorter efter Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Antikke genstande
(intet søgeord)
Vælg Inv.nr. Alle værker i samlingen Antikke genstande sorteret efter inventarnummer
Vælg Antikke genstande og skriv ler i søgefeltet Vælg Inv.nr. Alle værker i samlingen Antikke genstande, hvor ordet ler forekommer, sorteret efter inventarnummer

Skriv søgeord i søgefeltet

Der kan søges i alle museets samlinger samtidigt, eller søgningen kan begrænses til en enkelt samling. De følgende eksempler tager udgangspunkt i søgninger i alle samlingerne. For at begrænse søgningen til en enkelt samling, se afsnittet Vælg samling.

For at foretage en søgning, skal man blot skrive et ord i søgefeltet og herefter klikke på Søg eller trykke på Enter-tasten på tastaturet.

Når søgningen startes, vil der blive søgt efter det indtastede søgeord blandt alle de oplysninger, som er registreret i samlingerne. Og der vil blive søgt i både de dansksprogede og engelsksprogede oplysninger.

Søgningen tager ikke hensyn til, om søgeordet er skrevet med store eller små bogstaver. Men søgningen er følsom overfor accenter og andre tegn såsom ö.

Man kan foretage en “wildcard” søgning ved at tilføje en * (stjerne) ved søgeordet. Det er nyttigt, hvis man er i tvivl om stavemåden, eller hvis man vil søge efter alle ord, der indeholder ens indtastede søgeord.

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv fløjte Alle værker, hvor ordet fløjte forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv *fløjte Alle værker, hvor ordet fløjte, eller ord, der ender på fløjte forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv fløjte* Alle værker, hvor ordet fløjte, eller ord, der begynder med fløjte forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv *fløjte* Alle værker, hvor ordet fløjte, eller ord, der indeholder fløjte forekommer

Det er muligt at afgrænse søgningen med AND, OR, NOT og " ". Disse søgemuligheder kan også kombineres.

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv fløjte* hyrde Alle værker, hvor både ordet hyrde og ordet fløjte eller ord som begynder med fløjte forekommer. Svarer til søgning med AND
Vælg Alle samlinger Skriv “Amor vækker Psyche” Alle værker, hvor formuleringen Amor vækker Psyche forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv hest* NOT kejser* Alle værker, hvor ordet hest, men ikke ord som begynder med kejser forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv Afrodite OR Venus Alle værker, hvor et eller begge ord forekommer

Søg på figur, genstand eller lign.

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv skål Alle værker, hvor ordet skål forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv fisk* Alle værker, hvor ordet fisk eller ord der begynder med fisk forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv *maske* Alle værker, hvor ordet maske, eller ord, der indeholder maske forekommer

Søg på historisk person

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv Luther Alle værker, hvor ordet Luther forekommer

Søg på religiøs eller mytologisk figur
Bemærk, at der ved brug af OR kan søges på både det græske og det romerske navn for en mytologisk figur.

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv Madonna Alle værker, hvor ordet Madonna forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv Mars Alle værker, hvor ordet Mars forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv Gratie* Alle værker, hvor ordet Gratie, eller ord, der begynder med Gratie forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv Dionysos OR Bacchus Alle værker, hvor ordene Dionysos eller Bacchus forekommer

Søg på kunstnerens fornavn eller efternavn
Kunstnernavne staves for danske kunstnere som i det danske kunstnerleksikon Weilbach. For udenlandske kunstnere som i The Getty Institute’s base ULAN. Hvis kunstneren ikke findes disse steder, staves det som i det tyske Thieme-Becker Künstlerlexikon. Findes der ingen oplysninger om en kunstner i nogle af de ovennævnte kilder, anvendes det navn og den stavemåde, hvorunder kunstneren almindeligvis er kendt.

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv Møller Alle værker, hvor ordet møller forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv M*ller Alle værker, hvor ord, der begynder med m og ender på ller forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv Karl Alle værker, hvor ordet Karl forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv *arl Alle værker, hvor ord, der ender på arl forekommer

Søg på værkets materialebetegnelse

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv gouache Alle værker, hvor ordet gouache forekommer

Søg på kulturel oprindelse

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv græsk Alle værker, hvor ordet græsk forekommer

Søg på inv.nr.
Et inventarnummer består som hovedregel af et stort bogstav efterfulgt af et tal. Vær opmærksom på, at disse skal skrives uden mellemrum (få overblik over inventarnummersystemet her). I de tilfælde, hvor et inventarnummer også indeholder et komma efterfulgt af endnu et tal, er der tale om et værk, som består af flere dele. Eksempelvis kan det være tegninger eller tryk, som er indbundet som en bog. Det tal, som følger efter kommaet, er da et sidenummer. Eksempelvis inv.nr. C562,44r Hvis der som her, til sidst også følger et ”r”, angiver r’et, at der er tale om papirets forside (recto). Følger der efter sidenummeret derimod et ”v”, angiver v’et, at der er tale om papirets bagside (verso).

Vælg fra menuen Samlinger Skriv søgeord Søgeresultat og link til søgeresultat
Vælg Alle samlinger Skriv A162 Alle værker, hvor inventarnummeret A162 forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv C562 Alle værker, hvor inventarnummeret C562 forekommer
Vælg Alle samlinger Skriv C562,44r Alle værker, hvor inventarnummeret C562,44r forekommer

Hvordan vises resultatet af søgningen

Visning af værkoplysninger

Illustration 1

 1. Kunstnerens eller ophavsmandens navn. Klik på det blå kryds for at se oplysninger om kunstnerens fødsels- og dødsår samt nationalitet. Her kan man også se eventuelle andre navne, som kunstneren er kendt under. Og man kan også følge et link til en biografi om kunstneren i Arkivet, såfremt kunstneren er omtalt her.
 2. Titel. Det motiv eller emne, som værket forestiller. Årstallet angiver værkets datering.
 3. Oplysninger om den forbindelse værket har til en anden kunstners værk eller en anden genstand.
 4. Oplysninger om at værket indgår i et større værk eller en større sammenhæng.
 5. Oplysning om hvorvidt værket er en afstøbning, en originalmodel, etc.
 6. Oplysning om det eller de materiale(r) som værket er fremstillet af, og i visse tilfælde også de redskaber, der har været anvendt. F.eks. kan der ved en tegning stå: Pen og blæk på papir. Oplysninger om værkets størrelse i mål bliver enten opgivet i mm eller cm.
 7. Inventarnummer.
 8. Værker som har forbindelse til dette værk, og som befinder sig andre steder end i Thorvaldsens Museum. Oplysning om kunstnernavn, motiv, datering, materiale og det sted, hvor det fysiske værk befinder sig.
 9. Link til et stort foto af værket.
 10. Link til Arkivet og/eller Tilbygningen som også findes på Thorvaldsens Museums hjemmeside. Der vil være et link til Arkivet, når et værk er nævnt i et af Arkivets breve. Bliver et værk vist i Tilbygningen, vil der være et link til Tilbygningen.

Oplysningerne i punkterne 2, 6 og 7 optræder i visningen af alle værker. Der findes dog ikke altid relevante oplysninger til de øvrige punkter. Når der ikke er relevante oplysninger til et punkt, vises punktet ikke.

Visning af oplysninger for de antikke genstande

Illustration 1

Visningen af museets antikke genstande adskiller sig på enkelte punkter fra visningen af de øvrige værker.

 1. Ophavsmand eller – gruppe, hvis en sådan kendes. Klik på det blå kryds for at se oplysninger om ophavsmandens fødsels- og dødsår. Såfremt der intet belæg er for værkets ophav, angives ingen oplysninger. Dette er tilfældet for mange genstande i Antiksamlingen, som i eksemplet vist ovenfor.
 2. Genstandstype og motiv eller emne.
 3. Oplysninger om kultur og datering, såfremt en sådan kan påvises.
 4. Oplysninger om værkets eventuelle forbindelser til andre værker. Her oplyses f.eks., hvis en romersk skulptur er udarbejdet efter tidligere, græske forbilleder (dvs. en såkaldt ”romersk kopi”).
 5. Oplysning om værkets bevaringstilstand.
 6. Oplysning om det eller de materiale(r), som værket er fremstillet af. Oplysninger om værkets størrelse i mål bliver enten opgivet i mm eller cm.
 7. Inventarnummer.
 8. Oplysninger om værker uden for Thorvaldsens Museum, som har forbindelse til det viste værk. Her oplyses ophavsmand, hvis en sådan kendes, motiv og datering samt det museum eller den lokalitet, hvor værket findes.
 9. Link til et stort foto af genstanden.

Oplysningerne i punkterne 2, 6 og 7 optræder i visningen af alle værker. Der findes dog ikke altid relevante oplysninger til de øvrige punkter. Når der ikke er relevante oplysninger til et punkt, vises punktet ikke.

Hvordan gemmer man søgeresultatet

Man kan gemme søgeresultatet ved at kopiere web-adressen i browserens navigationslinie. Når man har brug for at se resultatet igen, skal adressen blot indsættes igen. Er der kommet flere hits på ens søgning, siden man sidst søgte, vil disse blive medtaget i den nye visning.

Hvordan får man vist flere billeder på skærmen på én gang

Dette er relevant, hvis man skal sammenligne søgeresultater. Eksemplet nedenfor består af to billeder, hvor det første viser en søgning på et enkelt værk, og det efterfølgende billede viser en sammenligning mellem to værker. Man kan sammenligne lige så mange værker ad gangen, som man ønsker (er der problemer med visningen, kan det hænge sammen med computerens browserindstillinger – læs om anbefalede browser-indstillinger her).

Illustration 1

Skærmbilledet ovenfor viser Thorvaldsen Medaljen, inv.nr. F13. I teksten henvises der til Thorvaldsens skulptur Amor med lyren, fordi den er præget på medaljen. Skulpturen har inv.nr. A786.

Vil man sammenligne medalje og skulptur så klik først på Stort foto, som åbner i et nyt vindue. Start herefter en ny søgning på inv.nr. A786. Man kan nu sammenligne motivet på det store foto af medaljen med skulpturen af Amor med lyren.
Visningen på skærmen vil se ud som vist nedenfor.

Illustration 1

Anbefalede browser-indstillinger

Anbefalet browser
Søgning i Samlingerne fungerer på alle gængse browsere, men er i specielt designet til browseren Firefox, der er særdeles anbefalelsesværdig og kan hentes gratis her.

Anbefalede browser-indstillinger
Ønsker man farveskiftsmarkering af brugte links, skal man indstille sin browser til at huske besøgte sider i mindst én dag. Ønsker man ingen markering, indstilles browseren til nul dage. I de fleste browsere sker dette ved at gå ind under Funktioner og (Internet-)Indstillinger og her indstille tidshorisonten for hukommelsen.

Nyttige links

KID: Kunstindeks Danmark er det centrale register over kunstværker på danske statslige og statsanerkendte museer. Thorvaldsens Museum har valgt at oprette links mellem de værker i Thorvaldsens Museum, som hører sammen i et arbejdsforløb – eksempelvis mellem tegnede skitser, modeller og færdige marmorværker.
Der er ligeledes oprettet links mellem Thorvaldsens værker og andre kunstneres tegninger af Thorvaldsens skulpturer. Denne funktion kan desværre ikke vises på Thorvaldsens Museums hjemmeside.
Weilbachs Kunstnerleksikon: Leksikon over danske billedkunstnere og arkitekter.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor