Antikkens myter

De antikke myter myldrer med guder, helte og fantastiske væsener. Tag en tur blandt nogle af de mange mytiske motiver i Thorvaldsens Museums samlinger.

Mange antikke myter omhandler de store emner, som mennesker til alle tider har spekuleret over, f.eks. verdens tilblivelse, det guddommeliges karakter eller krig og kærlighed. Derfor har også langt senere tider fundet fortællingerne om verden og dens sammenhænge aktuelle, og myterne har gennem tiden været yndede motiver i kunsten. Dette afspejles i mange værker i Thorvaldsens Museums samlinger, og turen går gennem Thorvaldsens private antiksamling, hans egne værker samt hans samling af andre kunstneres værker.

M ture paa tvaers 03