Hylas og flodnymferne CC0

Bertel Thorvaldsen
Hylas og flodnymferne, 1831

Download