Relief med hieroglyffer CC0
Ubekendt
: før 1900

Statue af Pa-maj, bagside
Efter antik ægyptisk basaltstatue
Del af serie kobberstik, inv.nr. E1395 til E1428, efter antikke genstande fra Kardinal Stefano Borgios samling i Museo Borgiano

Prøvetryk. Kobberstik. 453 x 320 mm
Inventarnummer: E1419

Værker, der har forbindelse til dette værk: Statue af Pa-maj, sort basalt, Museo Archeologico Nazionale, Napoli, inv.nr. 1065

Stort foto
Download