Ung græsk kriger viser Thorvaldsen elefanten som passererer med persiske våben og det kosteligste skrin CC0

Pietro Antonio Leone Bettelini
Domenico Marchetti
Ung græsk kriger viser Thorvaldsen elefanten som passererer med persiske våben og det kosteligste skrin, 1812-1829

Download