Satyr med Dionysosbarnet.
Hellenistisk-romersk ringsten, 30 f.Kr.-200

Plasma. 1,2 x 0,9 cm
Inventarnummer: I413