Bg_logo_top

Nyheder fra Skoletjenesten

Vi søger testklasser til at afprøve et nyt forløb med os. Testforløbene vil foregå i april/maj/juni 2014.

Hjem – ude – hjem
Dansk guldalder i et internationalt perspektiv

Varighed: 1 time
Målgruppe: 7.-10. klasse
Gratis

Mange af de danske guldaldermalere søgte ud i verden, for derefter at vende hjem til Danmark igen. Her skabte de billeder af det ”herhjemme”, som vi kender dem for i dag. De blev inspirerede, men måske også lidt skræmte af den store eksotiske verden derude og dét var med til at præge deres kunst.

En rejse til Rom, og ikke mindst et besøg hos billedhuggeren Bertel Thorvaldsen, var et mål for mange af kunstnerne. Og selv om Thorvaldsens egen kunst ikke kaldes for guldalderkunst, så opbyggede han en stor samling af det, vi i dag kender som guldaldermaleri.

I dette forløb tager vi udgangspunkt i forholdet mellem det nationale og det internationale. Og i, hvordan mødet med verdenen kan give en ny forståelse af det velkendte og det nære. Vi perspektiverer til vores egen samtid, hvor spørgsmål om Dem og os og Danmarks møde med verden ofte debatteres.

Forløbet sigter mod at give eleverne periodeforståelse, analyseredskaber og en oplevelse af at kunne perspektivere egne forestillinger og værdier i forhold til guldalderkunsten. Der vil indgå værksamtaler og praktiske øvelser i forløbet.

Vejledning samt bestilling af testforløbet:

Tirsdag-fredag kl. 11 – 13 på telefon 33 36 01 40 eller pr. e-mail til Skoletjenesten
E-mails vil blive besvaret i bookingtiden.

Husk at skrive følgende oplysninger i din mail til os:

∙ Det ønskede forløb
∙ Ønskede datoer/tidspunkter
∙ Antal elever og klassetrin
∙ Kontaktperson
∙ Skolens navn og adresse
∙ Telefonnummer og e-mail

Museer på skoleskemaet – når børn og unge bruger kunst og kultur

Hvad sker der, når børn og unge ikke er passive modtagere, men aktivt bruger kunst og kultur på museerne? En ny dansk-norsk pædagogisk fagbog undersøger, hvordan dialogbaseret undervisning på danske museer er med til at understøtte elevers aktive læringsprocesser. Den nye fagbog viser, hvordan flerstemmighed og aktiv deltagelse gør museer og kulturarv til en dynamisk størrelse og del af vores demokratiske dannelse.

Dialogbaseret undervisning
Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum.
Forfattere: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.

Bogen udkommer netop nu, hvor børne- og undervisningsminister Christine Antorini står i spidsen for udviklingen af Ny Nordisk Skole. Dialogbaseret undervisning trækker i høj grad på en nordisk tradition og et mål om at inddrage alle elever i faglige drøftelser og diskussioner. Ikke alene fordi det er spændende, men fordi det øger læringsudbyttet for alle. Samtidig giver det eleverne en oplevelse af at være involveret i det fælles kulturelle stof, som museer og kulturinstitutionerne rummer. Ny Nordisk Skole rummer visioner om et inkluderende uddannelsessystem, der rækker ud over klasselokalets rammer. Museumsrummet kan være sådan et nyt undervisningssted.

Museumspædagogik

Bogen Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum går helt tæt på praksis og ser på, hvordan museumsundervisere på syv danske kunstmuseer møder børn og unge. Gennem varierede undervisningsformer, aktiv elevdeltagelse og med udgangspunkt i kunsten kan man opleve, hvordan eleverne bliver engagerede i diskussioner om fx historie, bæredygtighed og identitet. Temaer, som har relevans for deres fag og for deres engagement i det samfund, de er en del af. På Statens Museum for Kunst arbejder eleverne fx med identitetsbegreber ud fra dansk guldalderkunst, samtidskunst og elevernes egne fotografier. Og på Thorvaldsens Museum sætter eleverne nye ord til de klassiske værker og oplever, hvordan de selv kan sætte dagsordenen for, hvordan kunst kan diskuteres.

Om forfatterne

Bogen er skrevet af Olga Dysthe, professor i pædagogik ved Universitetet i Bergen og bl.a. forfatter til bogen Det flerstemmige klasserum, Nana Bernhardt mag.art. i kunsthistorie og undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Statens Museum for Kunst og Line Esbjørn, lærer og undervisnings- og udviklingsansvarlig i Skoletjenesten på Thorvaldsens Museum.

Bogen, som er støttet af Kulturstyrelsen og Fonden for Dansk-Norsk Samarbeid, udkommer på dansk og norsk og udgives i Danmark af Skoletjenesten på Sjælland og forlaget Unge Pædagoger. De syv deltagende museer er ARKEN, Designmuseum Danmark, J. F. Willumsens Museum, KØS – Museum for kunst i det offentlige rum, Nikolaj Kunsthal, Statens Museum for Kunst og Thorvaldsens Museum.

Skrevet om bogen

”Uundværlig! Et referenceværk for alle, der arbejder med børn og unge på kunstmuseer. Skarp, grundig og informativ.”
- Line Daatland, inspektør ved Kunstmuseerne i Bergen

”En af de mest inspirerende og fagligt interessante bøger, jeg længe har læst, med et indhold, der har relevans langt ud over museumspædagogikken. Meget opildnende læsning!”
- Ove Eide, lektor i norsk og mediefag samt udviklings- og fornyelsesleder ved Firda videregående skole

Dialogbaseret undervisning. Kunstmuseet som læringsrum
Forfattere: Olga Dysthe, Nana Bernhardt og Line Esbjørn.
256 sider med farveillustrationer.
Pris: 198 kr.
Køb bogen på Skoletjenestens hjemmeside: http://vetus.skoletjenesten.dk/sider/Boeger/kunst.html

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor