Bg_logo_top

Undervisningstilbud

Skoletjenesten tilbyder undervisning for børnehaver, grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Skoletjenesten Løvepige

Undervisningen foregår i museets samlinger og ved længerevarende forløb også i Det digitale værksted.

Det digitale værksted har til huse i museets underetage. Her fortolker og forholder eleverne sig kreativt til museet og Thorvaldsens kunst gennem arbejdet med digitale medier. En del af disse elevarbejder udstilles efterfølgende on-line i Tilbygningen.

Undervisningsforløbene er primært målrettet undervisningen i billedkunst, dansk og historie, men flere af forløbene rummer også tværfaglige perspektiver for undervisningen i matematik, naturfag, drama, mediefag, oldtidskundskab m.v. Se mere under de enkelte tilbud.

Ud over vores faste undervisningsforløb kan vi også tilbyde faglige introduktioner, der omhandler museets historie, samlinger og arkitektur.

Der findes gratis undervisningstilbud til alle niveauer.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor