Bg_logo_top

Undervisningstilbud

Skoletjenesten tilbyder undervisning for børnehaver, grundskolen og ungdomsuddannelserne.

Skoletjenesten Løvepige

Undervisningen foregår i museets samlinger og ved længerevarende forløb også i vores undervisningsrum Mødestedet, som er udstyret med nyt digitalt udstyr, heriblandt Ipads til eleverne. Her fortolker og forholder eleverne sig kreativt til museet og Thorvaldsens kunst gennem arbejdet med digitale medier. En del af elevernes arbejder udstilles efterfølgende on-line i museets virtuelle udvidelse Tilbygningen.

Undervisningsforløbene er primært målrettet undervisningen i billedkunst, dansk og historie, men flere af forløbene rummer også tværfaglige perspektiver for undervisningen i matematik, naturfag, drama, mediefag, oldtidskundskab m.v. Se mere under de enkelte tilbud.

Ud over vores faste undervisningsforløb kan vi også tilbyde faglige introduktioner, der omhandler museets historie, samlinger og arkitektur.

Der findes gratis undervisningstilbud til alle niveauer.

Mød os på

Facebook Instagram Trip Advisor