Kort over København 1839 CC0
Ubekendt
: før 1900

Kort over København 1839, 1874
Trykt hos Geodætisk Institut

Litografi. 399 x 486 mm
Inventarnummer: E2258

Stort foto
Download

Det var en lille by med ca. 120.000 indbyggere Thorvaldsen kom hjem til i 1838. Foruden Øresund mod øst, var det forsvarsvoldene, de takkede strukturer på kortet, der afgrænsede byrummet. I dag er Rådhuspladsen byens absolutte centrum. I 1838 derimod, lå området udenfor voldene.

Enevældens vigtige institutioner optog store dele af byens arealer i form af slotte, forsvarets og kunstens institutioner. Det stjerneformede Kastellet i kortets højre side hørte under forsvaret. Det i 1884 nedbrændte Christiansborg Slot ses i kortets venstre side, med den bevarede halvcirkelformede Ridebane. Foruden de kongelige repræsentationslokaler, husede slottet den Kgl. Kunstsamling og Oldtidssamlingen. I området mellem Christiansborg og volden havde billedhuggerne Hermann Ernst Freund (1786-1840) og H.W. Bissen (1798-1868) haft deres boliger og værksteder i Materialegården, efter at de var vendt hjem fra Rom. Der havde begge arbejdet i Thorvaldsens værksted. Thorvaldsen derimod, boede og arbejdede på Kunstakademiet efter hjemkomsten. Det var et stenkast fra Orlogsværftet på Gammelholm – det lyse trekantede område ved kortets midte lidt til højre for Christiansborg. Også der arbejdede billedhuggere. De udførte galionsfigurer og andre udsmykninger til de prægtige orlogsskibe.