Thorvaldsen & Kongehuset

Kommende udstilling: Fra 17. april til 29. november 2015

Bertel Thorvaldsen: Prinsesse, senere dronning, Caroline Amalie. 1827.
Bertel Thorvaldsen: Prinsesse, senere dronning, Caroline Amalie. 1827.

Bertel Thorvaldsen (1770-1844) er Danmarks første internationalt berømte kunstner, og han fik allerede som ung, talentfuld akademielev relation til kongehuset.

Også gennem de mange år, Thorvaldsen virkede i Rom, havde han royal dansk bevågenhed i det Frederik 6. (1768-1839) og Christian 8. (1786-1848) havde en afgørende rolle i forhold til Thorvaldsens kunstneriske løbebane.

Både Frederik 6. og Christian 8 og deres familier blev portrætteret af Thorvaldsen, og som akademielev i København og siden som succesrig kunstner af europæisk format og bosat i Rom skabte Thorvaldsen en serie centrale værker til Amalienborg, Christiansborg Slot og Roskilde Domkirke (de danske kongers gravkirke). Såvel Frederik 6. som Christian 8. tog desuden aktiv del i Thorvaldsens Museums tidligste historie.

Ud fra en kombineret kunsthistorisk og kulturhistorisk vinkel handler udstillingen om disse værker, monumenter og steder. Udstillingen sætter fokus på Thorvaldsens kongelige ikonografi og på den specifikt københavnske del af hans store europæiske oeuvre. Desuden tematiserer udstillingen også den betydelige folkelige opbakning museumsbyggeriet fik samt de samtidige demokratiske tendenser.

Snustobaksdåse i guld med 36 brillanter – gave til Thorvaldsen fra Frederik 6.
Snustobaksdåse i guld med 36 brillanter – gave til Thorvaldsen fra Frederik 6.

Herudover vil Frederik 6.-monumentet i Skanderborg og Christian 8.s levende interesse for herregården Nysø med familien Stampe som værter få særskilt opmærksomhed i udstillingen. Blandt udstillingens værker og genstande vil der også være eksempler på gaver og korrespondance fra Kongehuset til Thorvaldsen.

Udstillingen er tilrettelagt af museumsinspektør Margrethe Floryan.

Forelæsningsrække i samarbejde med Folkeuniversitetet: Thorvaldsen & Kongehuset

Klik her for tilmelding via Folkeuniversitetets hjemmeside.

Tid: 3 tirsdage kl. 16:15 – 18:00
21.4. Amalienborg: Forelæsning: Bertel Thorvaldsen – liv, værk og museum (v. Museumsdirektør for Thorvaldsens Museum, Stig Miss).

28.4. Amalienborg: Forelæsning og besøg i Thorvaldsen-udstillingen med forgyldte bronzer: Bertel Thorvaldsen og Kongehuset (ved Museumsinspektør på Thorvaldsens Museum, Margrethe Floryan).

5.5. Thorvaldsens Museum: Rundvisning i særudstillingen: “Kongehuset & Thorvaldsen” (Margrethe Floryan og Stig Miss).

Sted og pris
Gallasalen i Christian 8.s Palæ, Amalienborg (indgang Amalienborgmuseet) og Thorvaldsens Museum.
Deltagerbeviset medbringes alle tre gange og giver adgang til Amalienborgmuseet på forelæsningsdagene i åbningstiden kl. 11-16. Pris 606 kr.

Tilrettelæggelse: Museumsinspektør mag.art. Birgit Jenvold, Amalienborgmuseet.
Forelæsere og rundvisere: Museumsinspektør Margrethe Floryan og museumsdirektør Stig Miss, Thorvaldsens Museum.